Официальное опубликование НПА > Сведения об официальном опубликован... 

Сведения об официальном опубликовании НПА в областной газете «Оренбуржье» за 2013 год

от 27.12.2013 № 213:

№ 1207-п от 26.12.2013 (окончание);

от 26.12.2013 № 211:

1095-ук от 13.12.2013, 1096-ук от 13.12.2013, 1112-пп от 04.12.2013, 1170-п от 11.12.2013, 1120-пп от 04.12.2013, 1173-п от 13.12.2013, 1171-п от 11.12.2013, 1172-пп от 13.12.2013, 1175-п от 13.12.2013, 1174-п от 13.12.2013, 1189-пп от 19.12.2013 (окончание), 1099-ук от 23.12.2013, 1101-ук от 23.12.2013, 1102-ук от 23.12.2013, 1103-ук от 23.12.2013, 1104-ук от 23.12.2013, 1105-ук от 23.12.2013, 1106-ук от 23.12.2013, 1107-ук от 23.12.2013, 1108-ук от 23.12.2013, 1179-пп от 18.12.2013, 1181-п от 19.12.2013, 1187-п от 19.12.2013, 1188-п от 19.12.2013, 1190-п от 23.12.2013, 1191-п от 23.12.2013, 1199-пп от 23.12.2013, 1192-пп от 23.12.2013, 1193-пп от 23.12.2013, 1194-пп от 23.12.2013, 1195-п от 23.12.2013, 1196-п от 23.12.2013, 1197-п от 23.12.2013, 1067-ук от 04.12.2013, 1068-ук от 04.12.2013, 1204-п от 24.12.2013, 1208-п от 26.12.2013, 1042-пп от 12.11.2013 (начало), 1207-п от 26.12.2013 (начало);

от 25.12.2013 № 209-210:

№ 1189-пп от 19.12.2013 (начало);

от 19.12.2013 № 206:

1076-ук от 10.12.2013, 1079-ук от 10.12.2013, 1080-ук от 10.12.2013, 1081-ук от 10.12.2013, 1119-пп от 04.12.2013, 1121-пп от 04.12.2013, 1122-п от 06.12.2013, 1148-п от 10.12.2013, 1147-п от 10.12.2013, 1150-п от 10.12.2013, 1152-п от 10.12.2013, 1160-п от 10.12.2013, 1161-п от 10.12.2013, 1151-пп от 10.12.2013, 1162-п от 10.12.2013, 1163-п от 10.12.2013, 1164-п от 10.12.2013, 1165-п от 10.12.2013, 1035-ук от 29.11.2013, 1166-п от 10.12.2013, 1167-п от 10.12.2013, 1168-п от 10.12.2013, 767-пп от 10.09.2013 (окончание), 1037-ук от 29.11.2013, 1057-ук от 02.12.2013;

от 12.12.2013 № 202:

1096-п от 02.12.2013, 1098-п от 02.12.2013, 1099-п от 02.12.2013, 1101-пп от 02.12.2013, 1102-пп от 02.12.2013, 1103-пп от 02.12.2013, 1104-пп от 02.12.2013, 1105-п от 02.12.2013, 1106-п от 02.12.2013, 1107-п от 02.12.2013, 790-пп от 23.09.2013, 1111-пп от 03.12.2013, 1113-п от 04.12.2013, 1114-п от 04.12.2013, 1117-пп от 04.12.2013, 1123-п от 06.12.2013, 1125-п от 09.12.2013, 1126-п от 09.12.2013, 1127-п от 09.12.2013, 1128-п от 09.12.2013, 1129-п от 09.12.2013, 1130-п от 09.12.2013, 1131-п от 09.12.2013, 1132-пп от 09.12.2013, 1065-ук от 04.12.2013, 1066-ук от 04.12.2013, 1075-ук от 09.12.2013, 1036-ук от 29.11.2013, 1124-п от 06.12.2013, 767-пп от 10.09.2013 (продолжение);

от 06.12.2013 № 198:

№ 1071-ук от 05.12.2013, 1114-п от 04.12.2013;

от 05.12.2013 № 197:

№ 1019-ук от 22.11.2013, 1020-ук от 22.11.2013, 1021-ук от 22.11.2013, 1022-ук от 22.11.2013, 1023-ук от 22.11.2013, 1025-ук от 26.11.2013, 1027-ук от 29.11.2013, 1028-ук от 29.11.2013, 1056-п от 29.11.2013, 1055-пп от 29.11.2013, 1059-п от 29.11.2013, 1057-п от 29.11.2013, 1060-п от 29.11.2013, 1061-п от 29.11.2013, 1062-п от 29.11.2013, 1063-п от 29.11.2013, 1064-п от 29.11.2013, 1065-п от 29.11.2013, 1049-ук от 29.11.2013, 1053-ук от 02.12.2013, 1054-ук от 02.12.2013, 1055-ук от 02.12.2013, 1056-ук от 02.12.2013, 1066-п от 29.11.2013, 1067-п от 29.11.2013, 1069-п от 29.11.2013, 1070-п от 29.11.2013, 1073-пп от 29.11.2013, 1074-пп от 29.11.2013, 1092-пп от 29.11.2013, 1088-пп от 29.11.2013, 767-пп от 10.09.2013 (начало);

от 30.11.2013 № 194:

1052-п от 29.11.2013, 1053-п от 29.11.2013;

от 28.11.2012 № 192:

953-пп от 06.11.2013, 956-пп от 06.11.2013, 957-пп от 06.11.2013, 959-пп от 06.11.2013, 960-пп от 06.11.2013, 998-ук от 08.11.2013, 999-ук от 08.11.2013, 1000-ук от 08.11.2013, 1012-ук от 11.11.2013, 1013-ук от 12.11.2013, 1014-ук от 12.11.2013, 993-ук от 08.11.2013, 994-ук от 08.11.2013, 995-ук от 08.11.2013, 996-ук от 08.11.2013, 997-ук от 08.11.2013, 1046-п от 19.11.2013, 1018-ук от 15.11.2013, 1017-ук от 15.11.2013, 1001-ук от 08.11.2013, 736-пп от 30.08.2013;

от 21.11.2013 № 188:

931-пп от 05.11.2013, 935-п от 05.11.2013, 936-п от 05.11.2013, 946-п от 05.11.2013, 945-п от 05.11.2013, 836-пп от 14.10.2013, 938-пп от 05.11.2013, 947-пп от 05.11.2013, 1025-п от 11.11.2013, 1028-п от 11.11.2013, 1030-п от 12.11.2013, 1034-п от 12.11.2013, 952-пп от 06.11.2013, 955-пп от 06.11.2013, 1027-п от 11.11.2013, 1022-п от 08.11.2013, 1021-п от 08.11.2013, 1031-п от 12.11.2013, 1032-п от 12.11.2013, 1033-п от 12.11.2013, 1035-п от 12.11.2013, 954-пп от 06.11.2013, 961-пп от 06.11.2013, 958-пп от 06.11.2013, 1026-п от 11.11.2013;

от 14.11.2013 № 183:

925-пп от 31.10.2013 (окончание), 939-пп от 05.11.2013, 933-п от 05.11.2013, 942-п от 05.11.2013, 943-п от 05.11.2013, 944-п от 05.11.2013, 970-ук от 06.11.2013, 971-ук от 06.11.2013, 972-ук от 06.11.2013, 973-ук от 06.11.2013, 977-ук от 06.11.2013, 978-ук от 06.11.2013, 980-ук от 06.11.2013, 981-ук от 06.11.2013, 982-ук от 06.11.2013, 976-ук от 06.11.2013, 979-ук от 06.11.2013, 1009-ук от 08.11.2013, 950-п от 06.11.2013, 1010-ук от 08.11.2013, 949-пп от 06.11.2013, 930-п от 05.11.2013, 928-пп от 31.10.2013, 929-п от 31.10.2013;

от 07.11.2013 № 179:

867-пп от 29.10.2013, 923-п от 29.10.2013, 922-п от 29.10.2013, 965-ук от 29.10.2013, 966-ук от 29.10.2013, 934-п от 05.11.2013, 926-пп от 31.10.2013, 924-пп от 31.10.2013, 925-пп от 31.10.2013 (начало);

от 03.10.2013 № 158:

885-ук от 25.09.2013, № 886-ук от 25.09.2013, № 887-ук от 25.09.2013, № 888-ук от 25.09.2013, № 889-ук от 25.09.2013, № 739-пп от 30.08.2013, № 788-п от 20.09.2013, № 791-п от 25.09.2013;

от 26.09.2013 № 154:

757-п от 10.09.2013, 776-п от 18.09.2013, 777-п от 18.09.2013, 778-пп от 18.09.2013, 779-п от 18.09.2013, 780-п от 18.09.2013, 782-п от 19.09.2013, 838-ук от 10.09.2013, 839-ук от 10.09.2013, 840-ук от 10.09.2013, 841-ук от 10.09.2013, 842-ук от 10.09.2013, 843-ук от 10.09.2013, 844-ук от 10.09.2013, 845-ук от 10.09.2013, 846-ук от 10.09.2013, 855-ук от 12.09.2013, 856-ук от 12.09.2013, 857-ук от 12.09.2013, 867-ук от 18.09.2013, 868-ук от 18.09.2013, 876-ук от 18.09.2013, 877-ук от 18.09.2013, 878-ук от 19.09.2013, 865-ук от 18.09.2013, 731-пп от 30.08.2013 (окончание), 786-пп от 19.09.2013, 787-пп от 20.09.2013;

от 20.09.2013 № 151:

838-ук от 10.09.2013, 839-ук от 10.09.2013, 840-ук от 10.09.2013, 841-ук от 10.09.2013, 842-ук от 10.09.2013, 843-ук от 10.09.2013, 844-ук от 10.09.2013, 845-ук от 10.09.2013, 846-ук от 10.09.2013, 855-ук от 12.09.2013, 856-ук от 12.09.2013, 857-ук от 12.09.2013;

от 19.09.2013 № 150:

751-п от 10.09.2013, 752-п от 10.09.2013, 753-п от 10.09.2013, 758-п от 10.09.2013, 761-п от 10.09.2013, 764-п от 10.09.2013, 765-п от 10.09.2013, 766-п от 10.09.2013, 770-п от 12.09.2013, 771-п от 12.09.2013, 773-п от 12.09.2013, 861-ук от 16.09.2013, 731-пп от 30.08.2013 (начало);

от 12.09.2013 № 146:

708-пп от 21.08.2013, 740-пп от 04.09.2013, 742-пп от 04.09.2013, 747-п от 06.09.2013, 832-ук от 06.09.2013;

от 05.09.2013 № 142:

707-пп от 21.08.2013 (окончание), 722-п от 28.08.2013, 724-п от 28.08.2013, 723-пп от 28.08.2013, 725-п от 28.08.2013, 726-п от 28.08.2013, 727-пп от 28.08.2013, 729-п от 30.08.2013, 814-ук от 28.08.2013, 813-ук от 28.08.2013, 815-ук от 28.08.2013, 816-ук от 28.08.2013, 818-ук от 28.08.2013, 819-ук от 28.08.2013, 820-ук от 28.08.2013, 821-ук от 28.08.2013, 830-ук от 30.08.2013, 822-ук от 28.08.2013, 826-ук от 28.08.2013;

от 29.08.2013 № 137:

699-пп от 21.08.2013, 700-пп от 21.08.2013, 706-п от 21.08.2013, 709-п от 22.08.2013, 712-п от 22.08.2013, 701-пп от 21.08.2013, 710-п от 22.08.2013, 711-п от 22.08.2013, 713-п от 22.08.2013, 714-п от 22.08.2013, 715-п от 22.08.2013, 716-п от 22.08.2013, 717-п от 22.08.2013, 718-п от 22.08.2013, 719-п от 22.08.2013, 793-ук от 22.08.2013, 810-ук от 22.08.2013, 794-ук от 22.08.2013, 707-пп от 21.08.2013, 812-ук от 28.08.2013;

от 30.08.2013 № 139:

№ 728-п от 28.08.2013;

от 22.08.2013 № 133:

680-пп от 14.08.2013, 682-пп от 14.08.2013, 683-п от 14.08.2013, 681-пп от 14.08.2013, 698-пп от 20.08.2013, 778-ук от 15.08.2013, 779-ук от 15.08.2013, 780-ук от 15.08.2013, 781-ук от 15.08.2013, 782-ук от 15.08.2013, 783-ук от 15.08.2013, 784-ук от 16.08.2013, 785-ук от 16.08.2013, 786-ук от 16.08.2013, 787-ук от 16.08.2013, 788-ук от 16.08.2013, 789-ук от 16.08.2013, 790-ук от 16.08.2013;

от 15.08.2013 № 129:

659-пп от 31.07.2013, 769-ук от 02.08.2013, 770-ук от 02.08.2013, 663-пп от 31.07.2013, 660-пп от 31.07.2013, 661-пп от 31.07.2013, 662-пп от 31.07.2013, 668-пп от 02.08.2013, 664-пп от 31.07.2013, 672-п от 02.08.2013, 675-п от 02.08.2013, 773-ук от 02.08.2013, 775-ук от 09.08.2013, 667-пп от 02.08.2013, 674-п от 02.08.2013, 673-п от 02.08.2013, 676-п от 02.08.2013, 679-п от 09.08.2013;

от 08.08.2013 № 125:

635-п от 30.07.2013, 636-п от 30.07.2013, 637-п от 30.07.2013, 638-п от 30.07.2013, 639-п от 30.07.2013, 640-п от 30.07.2013, 641-п от 30.07.2013, 642-п от 30.07.2013, 643-п от 30.07.2013, 644-п от 30.07.2013, 646-п от 30.07.2013, 745-ук от 30.07.2013, 749-ук от 30.07.2013, 751-ук от 30.07.2013, 752-ук от 30.07.2013, 753-ук от 30.07.2013, 754-ук от 30.07.2013, 756-ук от 30.07.2013, 757-ук от 30.07.2013, 758-ук от 30.07.2013, 762-ук от 31.07.2013 (окончание), 763-ук от 31.07.2013 (окончание), 630-пп от 30.07.2013, 632-пп от 30.07.2013, 628-пп от 24.07.2013, 634-п от 30.07.2013, 647-п от 30.07.2013, 648-п от 30.07.2013, 649-п от 30.07.2013, 651-п от 30.07.2013, 652-п от 30.07.2013, 654-п от 30.07.2013, 653-пп от 30.07.2013, 650-п от 30.07.2013, 755-ук от 30.07.2013, 665-ук от 27.06.2013, 764-ук от 01.08.2013, 765-ук от 01.08.2013, 766-ук от 01.08.2013, 656-пп от 31.07.2013, 657-пп от 31.07.2013, 658-пп от 31.07.2013, 666-п от 02.08.2013;

от 02.08.2013 № 122:

762-ук от 31.07.2013 (начало), № 763-ук от 31.07.2013 (начало);

от 01.08.2013 № 121:

614-пп от 23.07.2013, № 616-пп от 23.07.2013, № 617-пп от 23.07.2013, № 619-пп от 23.07.2013, № 620-п от 23.07.2013, № 621-п от 23.07.2013, № 626-п от 24.07.2013, № 627-п от 24.07.2013, № 629-п от 25.07.2013, № 730-ук от 23.07.2013, № 733-ук от 23.07.2013, № 734-ук от 23.07.2013, № 735-ук от 23.07.2013, № 736-ук от 23.07.2013, № 737-ук от 23.07.2013, № 738-ук от 23.07.2013, № 633-п от 30.07.2013, № 743-ук от 26.07.2013;

от 25.07.2013 № 117:

553-пп от 28.06.2013 (окончание), № 597-пп от 12.07.2013, № 718-ук от 12.07.2013, № 719-ук от 12.07.2013, № 558-пп от 28.06.2013, № 605-п от 17.07.2013, № 604-п от 17.07.2013, № 618-п от 23.07.2013, № 606-п от 17.07.2013, № 607-п от 17.07.2013, № 608-п от 17.07.2013, № 613-п от 18.07.2013, № 721-ук от 17.07.2013, № 724-ук от 18.07.2013, № 725-ук от 18.07.2013, № 726-ук от 18.07.2013;

от 18.07.2013 № 113:

552-п от 28.06.2013 (окончание), № 553-пп от 28.06.2013, № 680-ук от 05.07.2013, № 484-п от 17.06.2013, № 681-ук от 05.07.2013, № 682-ук от 05.07.2013, № 683-ук от 05.07.2013, № 684-ук от 05.07.2013, № 685-ук от 05.07.2013, № 686-ук от 05.07.2013, № 687-ук от 05.07.2013, № 688-ук от 05.07.2013, № 696-ук от 05.07.2013, № 700-ук от 10.07.2013, № 701-ук от 10.07.2013, № 702-ук от 10.07.2013, № 703-ук от 10.07.2013, № 704-ук от 10.07.2013, № 705-ук от 10.07.2013, № 706-ук от 10.07.2013, № 709-ук от 10.07.2013, № 567-пп от 02.07.2013, № 581-пп от 10.07.2013, № 584-п от 10.07.2013, № 585-п от 10.07.2013, № 588-п от 10.07.2013, № 589-п от 10.07.2013, № 582-п от 10.07.2013, № 586-п от 10.07.2013, № 576-п от 05.07.2013, № 579-п от 08.07.2013, № 594-п от 10.07.2013, № 595-п от 12.07.2013, № 596-п от 12.07.2013, № 599-п от 12.07.2013, № 603-п от 15.07.2013, № 714-ук от 12.07.2013, № 715-ук от 12.07.2013, № 716-ук от 12.07.2013;

от 11.07.2013 № 108:

525-п от 27.06.2013, № 559-п от 01.07.2013, № 560-п от 01.07.2013, № 561-п от 01.07.2013, № 562-п от 01.07.2013, № 565-п от 02.07.2013, № 566-пп от 02.07.2013, № 571-пп от 03.07.2013, № 573-п от 03.07.2013, № 574-п от 03.07.2013, № 676-ук от 01.07.2013, № 575-п от 03.07.2013, № 552-п от 28.06.2013, № 553-пп от 28.06.2013;

от 12.07.2013 № 110:

578-п от 05.07.2013;

от 06.06.2013 № 86:

408-п от 28.05.2013, 411-п от 26.05.2013, 412-п от 28.05.2013, 414-п от 28.05.2013, 415-п от 28.05.2013, 416-п от 28.05.2013, 536-ук от 28.05.2013, 539-ук от 28.05.2013, 540-ук от 28.05.2013.

от 30.05.2013 № 82:

№ 209-пп от 20.03.2013 (окончание), № 390-п от 21.05.2013, № 394-п от 21.05.2013, № 395-п от 21.05.2013, № 397-п от 23.05.2013, № 398-п от 23.05.2013, № 399-п от 23.05.2013, № 400-п от 23.05.2013, № 403-пп от 27.05.2013, № 410-п от 28.05.2013, № 506-ук от 21.05.2013, № 507-ук от 21.05.2013, № 508-ук от 21.05.2013, № 509-ук от 21.05.2013, № 510-ук от 21.05.2013, № 511-ук от 21.05.2013, № 512-ук от 21.05.2013, № 513-ук от 21.05.2013, № 514-ук от 21.05.2013, № 517-ук от 21.05.2013, № 519-ук от 21.05.2013, № 521-ук от 21.05.2013, № 523-ук от 21.05.2013, № 525-ук от 22.05.2013, № 526-ук от 23.05.2013, № 527-ук от 23.05.2013, № 528-ук от 23.05.2013, № 530-ук от 23.05.2013, № 531-ук от 23.05.2013, № 532-ук от 23.05.2013, № 534-ук от 28.05.2013;

от 23.05.2013 № 78:

308-п от 15.04.2013, 346-п от 30.04.2013, 363-п от 08.05.2013, 364-п от 08.05.2013, 365-п от 08.05.2013, 366-п от 08.05.2013, 367-п от 08.05.2013, 369-п от 08.05.2013, 370-пп от 08.05.2013, 372-п от 08.05.2013, 374-п от 08.05.2013, 375-п от 08.05.2013, 483-ук от 08.05.2013, 484-ук от 08.05.2013, 485-ук от 08.05.2013, 486-ук от 08.05.2013, 489-ук от 08.05.2013, 488-ук от 08.05.2013, 494-ук от 08.05.2013, 495-ук от 08.05.2013, 496-ук от 08.05.2013, 492-ук от 08.05.2013, 493-ук от 08.05.2013, 380-п от 20.05.2013, 382-пп от 20.05.2013, 385-п от 20.05.2013, 386-п от 21.05.2013, 498-ук от 20.05.2013, 499-ук от 20.05.2013, 500-ук от 20.05.2013, 209-пп от 20.03.2013 (продолжение), 501-ук от 20.05.2013, 502-ук от 20.05.2013, 505-ук от 20.05.2013, 455-ук от 25.04.2013, 470-ук от 30.04.2013;

от 16.05.2013 № 73:

330-п от 24.04.2013, 335-п от 25.04.2013, 337-п от 25.04.2013, 338-п от 25.04.2013, 339-п от 25.04.2013, 344-п от 25.04.2013, 437-ук от 24.04.2013, 438-ук от 24.04.2013, 439-ук от 25.04.2013, 445-ук от 25.04.2013, 440-ук от 25.04.2013, 441-ук от 25.04.2013, 442-ук от 25.04.2013, 443-ук от 25.04.2013, 444-ук от 25.04.2013, 351-пп от 30.04.2013, 336-п от 25.04.2013, 353-пп от 30.04.2013, 356-п от 30.04.2013, 357-п от 30.04.2013, 358-п от 30.04.2013, 362-п от 30.04.2013, 361-п от 30.04.2013, 457-ук от 30.04.2013, 458-ук от 30.04.2013, 459-ук от 30.04.2013, 460-ук от 30.04.2013, 461-ук от 30.04.2013, 462-ук от 30.04.2013, 463-ук от 30.04.2013, 464-ук от 30.04.2013, 465-ук от 30.04.2013, 466-ук от 30.04.2013, 467-ук от 30.04.2013, 468-ук от 30.04.2013, 434-ук от 19.04.2013, 435-ук от 19.04.2013, 446-ук от 25.04.2013, 209-пп от 20.03.2013 (продолжение), 497-ук от 15.05.2013, 447-ук от 25.04.2013, 450-ук от 25.04.2013;

от 25.04.2013 № 64:

230-пп от 30.03.2013, 231-пп от 30.03.2013, 306-п от 11.04.2013, 307-пп от 15.04.2013, 310-п от 17.04.2013, 312-п от 17.04.2013, 315-п от 17.04.2013, 316-п от 17.04.2013, 317-п от 17.04.2013, 320-п от 17.04.2013, 326-п от 18.04.2013, 319-п от 17.04.2013, 311-п от 17.04.2013, 314-п от 17.04.2013, 318-п от 17.04.2013, 376-ук от 15.04.2013, 377-ук от 17.04.2013, 379-ук от 17.04.2013, 383-ук от 17.04.2013, 387-ук от 17.04.2013, 389-ук от 17.04.2013, 390-ук от 17.04.2013, 391-ук от 17.04.2013, 392-ук от 17.04.2013, 393-ук от 17.04.2013, 394-ук от 17.04.2013, 395-ук от 17.04.2013, 396-ук от 17.04.2013, 397-ук от 17.04.2013, 398-ук от 17.04.2013, 399-ук от 17.04.2013, 400-ук от 17.04.2013, 401-ук от 17.04.2013, 402-ук от 17.04.2013, 403-ук от 17.04.2013, 404-ук от 17.04.2013, 405-ук от 17.04.2013, 406-ук от 17.04.2013, 407-ук от 17.04.2013, 408-ук от 17.04.2013, 409-ук от 17.04.2013, 412-ук от 17.04.2013, 415-ук от 17.04.2013, 416-ук от 17.04.2013, 417-ук от 17.04.2013, 418-ук от 17.04.2013, 419-ук от 17.04.2013, 420-ук от 17.04.2013, 421-ук от 17.04.2013, 422-ук от 17.04.2013, 423-ук от 17.04.2013, 424-ук от 17.04.2013, 425-ук от 17.04.2013, 426-ук от 18.04.2013, 430-ук от 18.04.2013, 209-пп от 20.03.2013 (продолжение), 329-п от 24.04.2013;

от 18.04.2013 № 60:

221-пп от 20.03.2013, 286-пп от 11.04.2013, 304-п от 11.04.2013, 297-п от 11.04.2013, 299-п от 11.04.2013, 300-п от 11.04.2013, 303-п от 11.04.2013, 362-ук от 11.04.2013, 363-ук от 11.04.2013, 364-ук от 11.04.2013, 365-ук от 11.04.2013, 366-ук от 11.04.2013, 367-ук от 11.04.2013, 370-ук от 11.04.2013, 371-ук от 11.04.2013, 209-пп от 20.03.2013 (начало);

от 11.04.2013 № 56:

238-п от 01.04.2013 (окончание), 222-ук от 11.03.2013, 308-ук от 05.04.2013, 309-ук от 05.04.2013, 310-ук от 05.04.2013, 311-ук от 05.04.2013, 312-ук от 05.04.2013, 313-ук от 05.04.2013, 314-ук от 05.04.2013, 315-ук от 05.04.2013, 316-ук от 05.04.2013, 317-ук от 05.04.2013, 318-ук от 05.04.2013, 319-ук от 05.04.2013, 320-ук от 05.04.2013, 321-ук от 05.04.2013, 322-ук от 05.04.2013, 323-ук от 05.04.2013, 324-ук от 05.04.2013, 325-ук от 05.04.2013, 326-ук от 05.04.2013, 327-ук от 05.04.2013, 328-ук от 05.04.2013, 329-ук от 05.04.2013, 330-ук от 05.04.2013, 331-ук от 05.04.2013, 332-ук от 05.04.2013, 333-ук от 05.04.2013, 334-ук от 05.04.2013, 335-ук от 05.04.2013, 336-ук от 05.04.2013, 337-ук от 05.04.2013, 338-ук от 05.04.2013, 339-ук от 05.04.2013, 340-ук от 05.04.2013, 341-ук от 05.04.2013, 342-ук от 05.04.2013, 343-ук от 05.04.2013, 344-ук от 05.04.2013, 345-ук от 05.04.2013, 254-п от 02.04.2013, 255-п от 02.04.2013, 256-п от 05.04.2013, 257-п от 05.04.2013, 262-п от 05.04.2013, 264-п от 05.04.2013, 265-п от 05.04.2013, 267-п от 05.04.2013, 258-пп от 05.04.2013, 263-п от 05.04.2013, 269-п от 05.04.2013, 270-п от 05.04.2013, 271-п от 05.04.2013, 272-п от 05.04.2013, 274-п от 05.04.2013, 285-п от 08.04.2013;

от 28.03.2013 № 48:

185-п от 14.03.2013 (окончание), 199-п от 18.03.2013, 200-п от 18.03.2013, 202-п от 18.03.2013, 203-п от 18.03.2013, 206-п от 20.03.2013, 207-п от 20.03.2013, 208-п от 20.03.2013, 210-п от 20.03.2013, 212-п от 20.03.2013, 213-п от 20.03.2013, 214-п от 20.03.2013, 218-п от 20.03.2013, 224-п от 22.03.2013, 225-п от 22.03.2013, 226-п от 22.03.2013, 227-п от 22.03.2013, поправка к 183-п от 13.03.2013, 268-ук от 18.03.2013, 269-ук от 18.03.2013, 270-ук от 18.03.2013, 271-ук от 18.03.2013, 272-ук от 18.03.2013, 273-ук от 18.03.2013, 274-ук от 18.03.2013, 275-ук от 18.03.2013, 276-ук от 18.03.2013, 277-ук от 18.03.2013, 278-ук от 18.03.2013, 279-ук от 18.03.2013, 280-ук от 18.03.2013, 281-ук от 18.03.2013, 282-ук от 18.03.2013, 283-ук от 18.03.2013, 284-ук от 18.03.2013, 288-ук от 20.03.2013, 293-ук от 20.03.2013, 294-ук от 20.03.2013, 295-ук от 20.03.2013, 296-ук от 20.03.2013, 297-ук от 20.03.2013;

от 21.03.2013 № 43:

174-п от 05.03.2013 (окончание), 234-ук от 13.03.2013, 241-ук от 13.03.2013, 242-ук от 13.03.2013, 243-ук от 13.03.2013, 244-ук от 13.03.2013, 245-ук от 13.03.2013, 177-пп от 11.03.2013, 178-п от 11.03.2013, 179-п от 11.03.2013, 183-п от 13.03.2013, 176-пп от 07.03.2013, 262-ук от 18.03.2013, 249-ук от 14.03.2013, 250-ук от 14.03.2013, 251-ук от 14.03.2013, 261-ук от 14.03.2013, 256-ук от 14.03.2013, 257-ук от 14.03.2013, 258-ук от 14.03.2013, 259-ук от 14.03.2013, 187-п от 14.03.2013, 188-п от 14.03.2013, 189-п от 14.03.2013, 190-п от 14.03.2013, 193-п от 14.03.2013, 194-п от 14.03.2013, 195-п от 14.03.2013, 196-п от 14.03.2013, 185-п от 14.03.2013 (начало);

от 14.03.2012 № 39:

203-ук от 04.03.2013, 204-ук от 04.03.2013, 205-ук от 04.03.2013, 206-ук от 04.03.2013, 207-ук от 04.03.2013, 208-ук от 04.03.2013, 209-ук от 04.03.2013, 210-ук от 04.03.2013, 211-ук от 04.03.2013, 212-ук от 04.03.2013, 218-ук от 05.03.2013, 220-ук от 05.03.2013, 177-ук от 04.03.2013, 184-ук от 04.03.2013, 185-ук от 04.03.2013, 186-ук от 04.03.2013, 187-ук от 04.03.2013, 188-ук от 04.03.2013, 189-ук от 04.03.2013, 190-ук от 04.03.2013, 116-п от 14.02.2013, 143-п от 28.02.2013, 152-п от 04.03.2013, 155-п от 04.03.2013, 157-п от 04.03.2013, 153-пп от 04.03.2013, 216-ук от 05.03.2013, 169-пп от 05.03.2013, 170-п от 05.03.2013, 171-п от 05.03.2013, 172-п от 05.03.2013, 173-п от 05.03.2013, 140-пп от 25.02.2013, 175-п от 05.03.2013, 182-п от 11.03.2013, 222-ук от 11.03.2013, 224-ук от 11.03.2013, 225-ук от 11.03.2013, 226-ук от 11.03.2013, 227-ук от 11.03.2013, 228-ук от 11.03.2013, 229-ук от 11.03.2013, 230-ук от 11.03.2013, 174-п от 05.03.2013 (начало), 156-пп от 04.03.2013;

от 07.03.2013 № 35:

138-п от 25.02.2013 (окончание), 141-п от 27.02.2013, 142-п от 27.02.2013, 147-п от 04.03.2013, 182-ук от 04.03.2013, 148-п от 04.03.2013, 183-ук от 04.03.2013, 151-п от 04.03.2013, 154-пп от 04.03.2013, 179-ук от 04.03.2013, 168-ук от 04.03.2013, 173-ук от 04.03.2013, 178-ук от 04.03.2013, 180-ук от 04.03.2013, 181-ук от 04.03.2013, 191-ук от 04.03.2013, 192-ук от 04.03.2013, 193-ук от 04.03.2013, 194-ук от 04.03.2013, 195-ук от 04.03.2013, 196-ук от 04.03.2013, 197-ук от 04.03.2013, 198-ук от 04.03.2013, 199-ук от 04.03.2013, 200-ук от 04.03.2013, 201-ук от 04.03.2013, 202-ук от 04.03.2013, 213-ук от 04.03.2013, 214-ук от 05.03.2013, 215-ук от 05.03.2013;

от 28.02.2013 № 31:

122-пп от 15.02.2013 (окончание), 150-ук от 19.02.2013, 151-ук от 19.02.2013, 152-ук от 19.02.2013, 153-ук от 19.02.2013, 154-ук от 19.02.2013, 155-ук от 19.02.2013, 156-ук от 19.02.2013, 157-ук от 19.02.2013, 158-ук от 19.02.2013, 159-ук от 19.02.2013, 160-ук от 19.02.2013, 161-ук от 19.02.2013, 162-ук от 19.02.2013, 163-ук от 19.02.2013, 164-ук от 19.02.2013, 128-п от 19.02.2013, 129-п от 19.02.2013, 133-пп от 25.02.2013, 134-пп от 25.02.2013, 135-п от 25.02.2013, 137-п от 25.02.2013, 139-п от 25.02.2013, 132-пп от 22.02.2013, 136-п от 25.02.2013, 138-п от 25.02.2013 (начало);

от 21.02.2013 № 27:

79-п от 31.01.2013 (окончание), 138-ук от 13.02.2013, 140-ук от 15.02.2013, 141-ук от 15.02.2013, 139-ук от 15.02.2013, 142-ук от 15.02.2013, 143-ук от 15.02.2013, 112-п от 13.02.2013, 114-п от 13.02.2013, 115-п от 13.02.2013, 117-п от 15.02.2013, 119-п от 15.02.2013, 120-п от 15.02.0213, 113-п от 13.02.2013, 99-пп от 06.02.2013, 123-пп от 15.02.2013, 124-пп от 15.02.2013, 122-пп от 15.02.2013 (начало);

от 14.02.2013 № 23:

103-ук от 05.02.2012, 104-ук от 05.02.2013, 106-ук от 05.02.2013, 107-ук от 05.02.2013, 108-ук от 05.02.2013, 109-ук от 05.02.2013, 110-ук от 05.02.2013, 111-ук от 05.02.2013, 112-ук от 05.02.2013, 113-ук от 05.02.2013, 114-ук от 05.02.2013, 115-ук от 05.02.2013, 116-ук от 05.02.2013, 117-ук от 05.02.2013, 83-п от 05.02.2013, 84-п от 05.02.2013, 86-п от 05.02.2013, 96-ук от 05.02.2013, 97-ук от 05.02.2013, 100-ук от 05.02.2013, 100-п от 06.02.2013, 124-ук от 11.02.2013, 125-ук от 11.02.2013, 126-ук от 11.02.2013, 127-ук от 11.02.2013, 128-ук от 11.02.2013, 132-ук от 11.02.2013, 133-ук от 11.02.2013, 134-ук от 11.02.2013, 135-ук от 11.02.2013, 136-ук от 11.02.2013, 137-ук от 11.02.2013, 107-п от 11.02.2013, 108-п от 11.02.2013, 109-п от 11.02.2013, 104-пп от 08.02.2013, 105-п от 08.02.2013, 102-п от 08.02.2013, 110-п от 11.02.2013, 79-п от 31.01.2013 (начало);

от 07.02.2013 № 19:

1143-п от 24.12.2012, 1167-п от 25.12.2012 (окончание), 72-п от 31.01.2013, 94-ук от 31.01.2013, 93-ук от 31.01.2013, 92-ук от 31.01.2013, 91-ук от 31.01.2013, 90-ук от 31.01.2013, 89-ук от 31.01.2013, 78-п от 31.01.2013, 70-пп от 31.01.2013, 21-п от 15.01.2013, 81-п от 05.02.2013;

от 31.01.2013 № 15:

1139-пп от 24.12.2012, 1188-пп от 29.12.2012, 1189-пп от 29.12.2012, 47-п от 23.01.2013, 48-п от 23.01.2013, 49-п от 23.01.2013, 50-п от 23.01.2013, 51-п от 23.01.2013, 52-п от 23.01.2013, 53-п от 23.01.2013, 54-п от 23.01.2013, 56-п от 23.01.2013, 57-п от 23.01.2013, 58-п от 23.01.2013, 59-п от 23.01.2013, 17-ук от 14.01.2013, 26-ук от 17.01.2013, 41-ук от 23.01.2013, 42-ук от 23.01.2013, 43-ук от 23.01.2013, 44-ук от 23.01.2013, 45-ук от 23.01.2013, 46-ук от 23.01.2013, 47-ук от 23.01.2013, 48-ук от 23.01.2013, 49-ук от 23.01.2013, 50-ук от 23.01.2013, 51-ук от 23.01.2013, 52-ук от 23.01.2013, 53-ук от 23.01.2013, 54-ук от 23.01.2013, 55-ук от 23.01.2013, 56-ук от 23.01.2013, 57-ук от 23.01.2013, 58-ук от 23.01.2013, 59-ук от 23.01.2013, 60-ук от 23.01.2013, 61-ук от 23.01.2013, 62-ук от 23.01.2013, 63-ук от 23.01.2013, 64-ук от 23.01.2013, 65-ук от 23.01.2013, 66-ук от 23.01.2013, 67-ук от 23.01.2013, 71-ук от 23.01.2013, 72-ук от 23.01.2013, 73-ук от 23.01.2013, 74-ук от 23.01.2013, 75-ук от 23.01.2013, 76-ук от 23.01.2013, 80-ук от 25.01.2013, 77-ук от 23.01.2013, 61-п от 25.01.2013, 62-п от 25.01.2013, 69-ук от 23.01.2013, 63-п от 28.01.2013, 64-п от 28.01.2013, 65-п от 28.01.2013, 66-п от 28.01.2013, 67-п от 28.01.2013, 86-ук от 28.01.2013, 1167-п от 25.12.2012 (начало);

от 24.01.2013 № 11:

№ 1181-п от 29.12.2012, 1182-пп от 29.12.2012, 1183-п от 29.12.2012, 9-п от 14.01.2013, 10-п от 14.01.2013, 11-п от 14.01.2013, 12-п от 14.01.2013, 13-п от 14.01.2013, 14-п от 14.01.2013, 10-ук от 14.01.2013, 15-ук от 14.01.2013, 22-ук от 17.01.2013, 25-ук от 17.01.2013, 27-ук от 17.01.2013, 28-ук от 17.01.2013, 31-ук от 17.01.2013, 33-ук от 17.01.2013, 34-ук от 17.01.2013, 1185-пп от 29.12.2012, 1187-п от 29.12.2012, 23-п от 17.01.2013, 24-п от 17.01.2013, 26-пп от 17.01.2013, 27-п от 17.01.2013, 40-ук от 23.01.2013;

от 17.01.2013 № 7:

№ 1147-пп от 25.12.2012 (окончание), 1118-п от 24.12.2012 (окончание), 1152-п от 25.12.2012 (окончание), 932-ук от 24.12.2012 (окончание), 1111-пп от 20.12.2012, 1112-п от 20.12.2012, 1140-пп от 24.12.2012, 1170-п от 29.12.2012, 1171-п от 29.12.2012, 1172-п от 29.12.2012, 1174-пп от 29.12.2012, 1175-п от 29.12.2012, 1177-п от 29.12.2012, 1178-п от 29.12.2012, 1179-п от 29.12.2012, 1-п от 09.01.2013, 2-п от 09.01.2013, 947-ук от 29.12.2012, 949-ук от 29.12.2012, 950-ук от 29.12.2012, 951-ук от 29.12.2012, 952-ук от 29.12.2012, 4-ук от 09.01.2013, 5-ук от 09.01.2013, 6-ук от 09.01.2013, 7-ук от 09.01.2013, 920-ук от 20.12.2012, 18-ук от 15.01.2013, 924-ук от 20.12.2012, 953-ук от 29.12.2012;

от 10.01.2013 № 3–4:

932-ук от 24.12.2012 (начало);

от 04.01.2013 № 1–2:

№ 1169-п от 28.12.2012.

версия для печати